ikona wczytywania strony

Uchwały

Ikonka symbolizująca artykuł

Rok 2023

2023-02-07

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR LXXX/660/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek (plik pdf 212KB)
 2. UCHWAŁA NR LXXXV/707/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” (plik pdf 194KB)
 3. UCHWAŁA NR LXXXIX/733/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (plik pdf 181KB)
 4. UCHWAŁA NR LXXXIX/734/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mosina” (plik pdf 868KB)
 5. UCHWAŁA NR XCV/819/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (plik pdf 222KB)
 6. UCHWAŁA NR XCV/818/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminny Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (plik pdf 297KB)
 7. UCHWAŁA NR XCV/820/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026” (plik pdf 1055KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-02-07
Dane wprowadził(a): Marcin Kowal
Odpowiedzialna/y za treść: Marcin Kowal
Licznik odwiedzin: 967

 1. 2023-02-07 (12:08:05)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: 2023
  Redaktor: Marcin Kowal
 2. 2023-02-07 (12:09:03)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Rok 2023
  Redaktor: Marcin Kowal
 3. 2023-02-07 (12:09:04)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Rok 2023
  Redaktor: Marcin Kowal
 4. 2023-03-14 (12:07:27)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR LXXX/660/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
  Redaktor: Marcin Kowal
 5. 2023-08-29 (14:18:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR LXXXV/707/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 6. 2023-08-29 (14:19:44)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR LXXXIX/733/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 7. 2023-08-29 (14:20:12)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR LXXXIX/734/23 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mosina”
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 8. 2024-01-30 (14:16:57)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 9. 2024-01-30 (14:18:31)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: w sprawie uchwalenia Gminny Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 10. 2024-01-30 (14:36:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR XCV/820/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026”
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

Rok 2022

2022-03-01

Uchwały podjęte w 2022 roku

Załączniki:

 1. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 oraz oświadczenie o przyjęciu środków (plik pdf 728KB)
 2. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 oraz oświadczenie o przyjęciu środków (plik pdf 527KB)
 3. UCHWAŁA NR LXIII/529/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” (plik pdf 563KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-03-01
Dane wprowadził(a): Marcin Kowal
Odpowiedzialna/y za treść: Marcin Kowal
Licznik odwiedzin: 1310

 1. 2022-03-01 (13:13:14)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Rok 2022
  Redaktor: Marcin Kowal
 2. 2022-03-01 (13:16:04)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 oraz oświadczenie o przyjęciu środków
  Redaktor: Marcin Kowal
 3. 2022-03-01 (13:16:52)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Rok 2022
  Redaktor: Marcin Kowal
 4. 2022-03-01 (13:20:19)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 oraz oświadczenie o przyjęciu środków
  Redaktor: Marcin Kowal
 5. 2023-02-07 (12:06:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR LXIII/529/22 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”
  Redaktor: Marcin Kowal
Ikonka symbolizująca artykuł

2021 rok

2021-11-23

Uchwały podjęte w 2021 roku

Załączniki:

 1. Uchwała ws. przystąpienie Gminy Mosina do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021(z dn. 25.03.2021r.) (plik pdf 1339KB)
 2. Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2021 (z dn. 25.03.2021r.) (plik pdf 1273KB)
 3. Uchwała ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (z dn. 27.05.2021r.) (plik pdf 4043KB)
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (z dn. 27.05.2021r.) (plik pdf 1115KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-23
Dane wprowadził(a): Małgorzata Kaczmarek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 1408

 1. 2021-11-23 (12:42:34)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: 2021 rok
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 2. 2021-11-23 (12:44:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. przystąpienie Gminy Mosina do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021(z dn. 25.03.2021r.)
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 3. 2021-11-23 (12:45:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2021
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 4. 2021-11-23 (12:56:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (z dn. 27.05.2021r.)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2021-11-23 (12:59:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała zmieniająca uchwałę ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (z dn. 27.05.2021r.)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 6. 2021-11-23 (13:00:22)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 2021 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 7. 2021-11-23 (13:01:24)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2021 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 8. 2021-11-23 (13:02:57)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2021 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 9. 2021-11-23 (13:03:56)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2021 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2020 rok

2021-11-23

Uchwały podjęte w 2020 roku

Załączniki:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (z dn. 29.04.2020r) (plik pdf 994KB)
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (z dn. 13.08.2020r) (plik pdf 1648KB)
 3. Uchwała zmieniająca Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (z dn. 29.12.2020r.) (plik pdf 1149KB)
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (z dn. 29.12.2020r.) (plik pdf 5052KB)
 5. Uchwała ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (z dn. 29.12.2020r.) (plik pdf 6141KB)
 6. Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (plik pdf 16435KB)
 7. Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 (plik pdf 980KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-11-23
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 1408

 1. 2021-11-23 (11:43:09)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: 2020
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2021-11-23 (11:46:08)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała zmieniająca uchwałę ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2021-11-23 (11:47:42)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2020 (z dn. 13.08.2020r)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2021-11-23 (11:51:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała zmieniająca Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (z dn. 29.12.2020r.)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2021-11-23 (11:52:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (z dn. 29.12.2020r.)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 6. 2021-11-23 (11:53:33)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (z dn. 29.12.2020r.)
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 7. 2021-11-23 (11:54:45)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 8. 2021-11-23 (11:55:57)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 2020
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 9. 2021-11-23 (11:56:22)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2020 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 10. 2021-11-23 (12:05:17)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2020 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 11. 2021-11-23 (12:06:45)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 12. 2021-11-23 (12:08:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 13. 2021-11-23 (12:11:48)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 14. 2021-11-23 (12:12:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 15. 2021-11-23 (12:16:01)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 16. 2021-11-23 (12:17:05)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 17. 2021-11-23 (12:20:32)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 18. 2021-11-23 (12:22:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika:
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 19. 2021-11-23 (12:23:35)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2020 rok
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 20. 2021-11-23 (12:25:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 21. 2021-11-23 (13:03:20)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2020 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2019 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2019 roku

Załączniki:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (plik pdf 162KB)
 2. Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa (plik pdf 80KB)
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków SFWON (plik pdf 890KB)
 4. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (plik pdf 1232KB)
 5. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych (plik pdf 1650KB)
 6. Uchwała w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (plik pdf 4173KB)
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (plik pdf 3627KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2177

 1. 2019-10-16 (12:17:22)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2019 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:19:36)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2019 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (12:18:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:19:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2019-12-17 (11:38:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków SFWON
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 6. 2019-12-17 (11:46:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 7. 2019-12-17 (11:48:46)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 8. 2019-12-17 (12:10:08)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020"
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
 9. 2019-12-17 (12:11:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała w sprawie uchwalenia"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020"
  Redaktor: Małgorzata Kaczmarek
Ikonka symbolizująca artykuł

2018 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2018 roku

Załączniki:

 1. Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (plik pdf 324KB)
 2. Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 (plik pdf 357KB)
 3. Uchwała ws. podwyższenia do wysokości 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu 2019-2023 (plik pdf 125KB)
 4. Uchwała ws. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 (plik pdf 233KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2176

 1. 2019-10-16 (12:09:37)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2018 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:16:53)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2018 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (13:05:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2018 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:10:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2019-10-16 (12:11:21)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 6. 2019-10-16 (12:25:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. podwyższenia do wysokości 150 procent kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu 2019-2023
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 7. 2019-10-16 (12:16:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2017 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2017 roku

Załączniki:

 1. 2Uchwała ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym (plik pdf 118KB)
 2. Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (plik pdf 477KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2177

 1. 2019-10-16 (12:05:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2017 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:08:31)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2017 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (13:05:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2017 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:06:55)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: 2Uchwała ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2019-10-16 (12:08:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2016 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2016 roku

Załączniki:

 1. Uchwała ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016 -2026 (plik pdf 435KB)
 2. Załacznik do uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026 (plik pdf 1803KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2177

 1. 2019-10-16 (12:35:41)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:40:33)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (12:48:04)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:49:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 5. 2019-10-16 (12:50:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 6. 2019-10-16 (12:50:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 7. 2019-10-16 (12:52:03)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 8. 2019-10-16 (12:52:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 9. 2019-10-16 (12:53:13)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 10. 2019-10-16 (12:53:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 11. 2019-10-16 (12:54:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 12. 2019-10-16 (13:04:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2016 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 13. 2019-10-16 (12:36:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016 -2026
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 14. 2019-10-16 (12:40:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załacznik do uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2010 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2010 roku

Załączniki:

 1. Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina (plik pdf 647KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2177

 1. 2019-10-16 (12:03:46)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2010 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:04:59)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2010 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (13:05:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2010 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:04:52)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
Ikonka symbolizująca artykuł

2004 rok

2019-10-16
Uchwały podjęte w 2004 roku

Załączniki:

 1. Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czesciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (plik pdf 149KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-10-16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek
Licznik odwiedzin: 2176

 1. 2019-10-16 (12:01:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2004 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 2. 2019-10-16 (12:02:17)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2004 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 3. 2019-10-16 (13:05:11)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2004 rok
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek
 4. 2019-10-16 (12:01:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania o odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czesciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
  Redaktor: Małgorzata Wieczorek