Przetargi i zapytania ofertowe


Licznik odwiedzin: 1280 (Przetargi i zapytania ofertowe)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO

2020-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-11-09, 13:56:28
Dane wprowadził(a): Dorota Rakoczy
Odpowiedzialna/y za treść: Dorota Rakoczy

rejestr zmianrejestr zmian...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO w ramach Programu Rządowego Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020

2020-06-16

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 poz. 1843), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2020-06-16, 10:48:14
Dane wprowadził(a): Małgorzata Kaczmarek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Kaczmarek

rejestr zmianrejestr zmian...


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r

2020-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 ROKU


czytaj całośćczytaj całość...

Data opublikowania: 2020-02-18, 09:57:09
Dane wprowadził(a): Małgorzata Kaczmarek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Kaczmarek

rejestr zmianrejestr zmian...


Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

2019-11-18

OPS-OR.252.4.2019.LSW Mosina, dnia 18.11.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-11-18, 13:01:13
Dane wprowadził(a): Małgorzata Kaczmarek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Kaczmarek

rejestr zmianrejestr zmian...


Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

2019-11-12

OPS-OR.252.3.2019.LSW Mosina, dnia 12.11.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-11-12, 07:29:19
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

2019-11-04

OPS-OR.252.2.2019.LSW Mosina, dnia 28.10.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-11-04, 12:47:51
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”, które zostało opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 10.07.2019r.

2019-08-02

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT UWZGLĘDNIAJĄCY CZAS NIEZBĘDNY DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia 17.07.2019 r. godz. 10.00 (sekretariat OPS w Mosinie).
Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu zawiera procedura udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiąca załącznik do ogłoszenia.


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-08-02, 10:04:16
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka, które zostało ogłoszone 8.05.2019r. w zakładce NABORY NA STANOWISKO

2019-08-02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka


czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-08-02, 08:43:33
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 64-050 Mosina, tel. 61 81 92 082, fax 61 88 55 082

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji