Uchwały


Licznik odwiedzin: 768 (Uchwały)

2019 rok

Uchwały podjęte w 2019 roku

Dołączone pliki:

  1. Uchwała zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (plik PDF, 162KB)(idz83)
  2. Uchwała ws. przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa (plik PDF, 80KB)(idz84)
  3. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków SFWON (plik PDF, 890KB)(idz101)
  4. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (plik PDF, 1232KB)(idz102)
  5. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bezdomnych (plik PDF, 1650KB)(idz103)
  6. Uchwała w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" (plik PDF, 4173KB)(idz104)
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia"Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" (plik PDF, 3627KB)(idz105)

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:19:36
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


2018 rok

Uchwały podjęte w 2018 roku

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:16:53
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


2017 rok

Uchwały podjęte w 2017 roku

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:08:31
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


2016 rok

Uchwały podjęte w 2016 roku

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:40:33
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


2010 rok

Uchwały podjęte w 2010 roku

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:04:59
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


2004 rok

Uchwały podjęte w 2004 roku

Dołączone pliki:

Data opublikowania: 2019-10-16, 12:02:17
Dane wprowadził(a): Małgorzata Wieczorek
Odpowiedzialna/y za treść: Małgorzata Wieczorek

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 64-050 Mosina, tel. 61 81 92 082, fax 61 88 55 082

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji